Skip to content

náš příběh

Založení klubu

2005

Klub mladých manažerů byl založen v roce 2005. Tehdy klub začínal s osmi členy a stejně jako dnes pořádal workshopy s hosty a neformální akce v žižkovských podnicích. V této době nebyli hosté z praxe na škole tak častí, proto byl klub poměrně unikátní. Během začátků ještě neexistoval Facebook a většina lidí měla mobily s tlačítky, hlavním komunikačním kanálem tak byla nástěnka ve druhém patře staré budovy.

KMM Alumni

2014

V roce 2014 už byla řada lidí, kteří prošli KMM poměrně dlouhá. Na základě toho se klub rozhodl vytvořit program Alumni. Tato komunita sestavená z bývalých členů klubu se nepravidelně setkává na neformálních akcích a dlouhodobě udržuje dobré vztahy.

Nová perspektiva

2020

Velký růst našeho klubu jsme registrovali v roce 2020. Noví členové nám rozproudili krev a začali jsme více rozšiřovat portfolio akcí a projektů. V rámci rozvoje klubu se zavedla nová a účinnější hierarchie pro efektivnější rozdělování úkolů. Dali jsme si úsilí a vytvořili pevnou strukturu oddělení, do které spadá Planning, Marketing, Business Development a Projects. Každému týmu byl přirazený vedoucí, který začal dohlížet na naplňování klubových cílů. V této fázi rozvoje se klub zároveň rozhodl navázat externí spolupráce s partnery z řad firem, které by studentům a klubu přinesly přidanou hodnotu.

Znovuzrození - publikum

Přidej se k nám!

Kontaktuj nás přes facebook nebo vyplň formulář, který najdeš na pravé straně webu.